Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Spolupracující lékaři

Spolupracující lékaři

Parodontologie
MUDr. Dana Sieglová
Poliklinika Modřany
Soukalova 3355/3
Praha 12, 143 00
telefon: 241 765 119

Dentoalveolární chirutgie
MUDr. Helena Polachová
Šrobárova 1150/50
Praha 10 , 100 34
telefon: 267 163 605

Kloubní poradna
MUDr. et. MUDr. Vladimír Machoň
Stomatochirurgie VFN Praha 2,
U Nemocnice 499/2
Praha 2, 120 00
telefon: 224 96 2723,-2725,-3138

Ortognátní poradna
Ortognátní poradna VFN Praha 2
Ortodontické odd.
 Kateřinská 32
 Praha 2, 121 08
telefon: 224 964 565